Home
Home





English





Workshops





Teksten/

Artikelen





Contact





Naud van der Ven
Klik hier voor blogberichten




Overige publicaties




2017

Ven, Naud van der (2017) Er is geen begin, voorwoord voor Postma, G.A. (2017) Tast als leven. Wederzijdse zorg als ethische betrekking. Winsum: Gea Nama Uitgevers.

2016

Ven, Naud van der (2016) De Bijbel als overlevingsstrategie.

2014

Ven, Naud van der (2014) Critical Review: Heil, D. (2011) Ontological Fundamentals for Ethical Management: Heidegger and the Corporate World. In: Philosophy of Management 2014, 12(3).


2011

Ven, Naud van der (2011) Leiderschap en energie. In: Boonstra, J., Muijen, J. van en Tours, H. (red.) Leiderschap in organisaties. Crisis in leiderschap - op zoek naar nieuwe wegen. Deventer: Kluwer.


2010

Ven, Naud van der (2010) Recensie van Dag Aasland's 'Ethics and Economy: After Levinas'. In: Mededelingen van de Levinas Studiekring 2010, XV, pp. 60-64.

Ven, Naud van der (2010) Denken voor een ander (workshop). In: Mededelingen van de Levinas Studiekring 2010, XV, pp. 54-59.